Corona hypocrisie

We zijn in de greep van het Corona virus en velen van ons zijn terecht gekomen in een andere leefwijze, in een hele slechte film. Het raakt iedereen op een andere manier. Voor de een is het niet meer dan een onhandige situatie en de ander ziet z’n bedrijf in rap tempo naar de verdommenis gaan en voor anderen heeft de crisis vooral emotioneel veel impact. Sommigen zijn onverschillig en anderen zijn uiterst bezorgd. Daarbij reageert iedereen op z’n eigen manier. Ik ben natuurlijk geen expert, maar ook ik zou reageren als onze bewindvoerders. Schraap de nodige mensen bij elkaar die expert zijn in verschillende relevante wetenschappen en laat je leiden door de feiten en adviezen waar zij mee komen en zorg dat je dagelijks geïnformeerd blijft. Het lijkt me dat dit op het moment vrij goed gaat. Toch kun je in deze situatie pas achteraf zeggen of je goed gehandeld hebt, of juist niet. Dat moeten we afwachten. De tijd zal het ons leren.

Ondanks de goede bedoelingen van heel veel mensen stoor ik me aan de hypocrisie achter de mooie acties. Het is natuurlijk prachtig dat er massaal geklapt wordt voor onze mensen in de zorg en voor al die andere zogenaamde cruciale beroepen. Dat hebben ze zeker verdiend, maar ik vraag me af: waarom alleen nu? De mensen in de zorg doen niets anders dan altijd. Iedereen de zorg geven die nodig is, zonder daarbij naar de klok te kijken. Eerst moet het werk af en daarna gaan we naar huis. We zijn zo gewend dat alles goed geregeld is in dit land, dat we nu pas beseffen wie het land draaiende houden. Sectoren als de zorg, hulpverleners, transport en voedselproducenten. Sectoren die vaak verguisd worden en als alles weer normaal is, gaat het weer die kant op. Op dit moment is de leidraad de sociale, gemeenschappelijke zin. We gaan het samen doen, is de tendens. Maar let op mijn woorden, op het moment dat alles weer z’n normale gangetje gaat, gaan we van een sociale leidraad weer terug naar de economische leidraad. Het kapitaal regeert immers in Nederland. Dan klappen we niet meer voor de cruciale beroepen, voor onze helden. Dan verdienen zorgmedewerkers ineens wel weer genoeg, dan is die vrachtwagenchauffeur weer een ‘kutchauffeur’ als hij een andere vrachtwagen inhaalt en voeren de boeren hun strijd tegen milieu- en dierenactivisten opnieuw. Dan verstomd het applaus weer snel.

Ook de politiek is in deze tijden extra hypocriet. PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren grijpen hun kansen om politieke winst te maken. PVV en FvD vinden dat het anders moet zonder zeker te weten welke maatregelen het meeste effect hebben. Dat weten we immers pas achteraf, maar vallen de regering wel aan op hun beleid, die gedragen wordt door wetenschappelijk onderbouwde adviezen. PvdD ziet weer een mooie kans om de dierhouderijen aan te vallen. Zij zijn volgens hen immers de schuld van de crisis. De politiek is vaak smerig en hypocriet en deze partijen benadrukken dit weer in deze barre tijden en genoemde partijen weigeren één blok te vormen en dat is in mijn ogen best jammer. Veel mensen hebben een moeilijke tijd en daar wordt schaamteloos misbruik van gemaakt. Straks is alles weer normaal en zullen de cruciale beroepen niet meer cruciaal gevonden worden. Alles is immers geregeld in Nederland. Dan staan we er alleen nog bij stil, wanneer we persoonlijk betrokken raken, omdat we deze mensen plotseling heel hard nodig hebben. Dan klinkt er wellicht ook applaus, maar dan van slechts enkele handen.

Randstadpolitiek

Het boerenprotest van 1 oktober 2019 was niet alleen een schreeuw om waardering, maar toonde ook vooral de gapende kloof tussen grote stad en platteland. We zien een politiek ontstaan die zich richt op de Randstad, de plek waar de meeste stemmen te vinden zijn. Gedreven door economische belangen, want uiteindelijk draait in het rijke westen alles om geld, en aangewakkerd door linkse schreeuwers met een bovenmodaal salaris, veelal tweeverdienend, die overal lak aan hebben omdat zij al hun geld verslindende ideeën nauwelijks in hun portemonnee zullen voelen. Zonder enige binding met het platteland, waarvan zij vinden dat het groen en natuurlijk moet zijn, met vanzelfsprekend koeien in de wei en tulpen in het land, want dat ziet er zo mooi uit vanaf de snelweg. Maar dan wel met zo min mogelijk van die vervuilende boeren.

Özcan Akyol benoemde het al eens tijdens het programma De Wereld Draait Door. Hij stelde dat alle items in het programma gericht waren op en gezocht werden in stedelijk gebied en dan met name Amsterdam. Hij sloeg volgens mij de spijker op zijn kop. De stadse medemens krijgt doorgaans bitter weinig mee van wat er buiten hun stad gebeurt en van dat gebrek aan kennis maken organisaties dankbaar gebruik om de landbouw af te schilderen als grote vervuilende factoren. Dat dit niet opgepikt wordt door een groot deel van de Nederlanders, 90% van Nederland zegt sympathie te hebben voor de boeren, staat vooral de Randstedelingen te prijzen, die blijkbaar niet alles voor zoete koek slikken.

Maar dat er in Nederland 2 nieuwe culturen ontstaan is mijns inziens een feit. De stadse cultuur met een luidruchtig groepje linkse ideologische denkers met veel invloed die op alle slakken zout leggen en dat zo hard mogelijk schreeuwen op het juiste moment. Een groep die vooral heel ver van de natuur afstaat. Daarnaast de plattelandscultuur met een veelal zwijgende, vrij conservatieve meerderheid, die gewoon hun werk doen en op veel kleinere schaal hun mening laten horen. Het platteland dat, voor sommige politici, en ik heb ze gesproken, ook een stad met 70.000 inwoners is, zolang het niet in de Randstad ligt. Landelijke en provinciale politici die geen idee hebben wat het gedachtegoed in de Nederlandse dorpen betekend. Er wonen immers bijna geen mensen, of liever gezegd stemmers.

Laat de boeren zich maar eens horen. Zo gaat de grachtengordel misschien ook eens inzien wat boeren betekenen voor Nederland. Ze produceren voedsel onder de strenge voorwaarden die de Nederlandse hypocriete consument wil, voor een klein prijsje en beheren terloops vrijwel gratis het mooie landschap waar je naar kunt kijken, wanneer je van Amsterdam naar Den Haag of Utrecht rijdt. In Noord-Holland hebben we met de provinciale politiek echt een probleem, omdat het links georiënteerde Amsterdam zoveel stemmen levert. Het platteland sneeuwt echt onder en politici met een hart voor het platteland moeten alle zeilen bijzetten om de provincie niet volledig te laten verkloten door mensen die geen idee hebben van de waarde hiervan. Misschien kan Amsterdam een aparte provincie worden of liever nog, een heel nieuwe natie. Anders sluit ik me het liefst aan bij Friesland. Volgens mij snappen ze het daar allemaal beter dan in Noord-Holland.

Kies voor boerenverstand in het waterschap

Verkiezingen zijn altijd een kakafonie van mooie beloftes. Prachtige verhalen en verstandige inzichten wisselen af met soms tenenkrommende conclusies. Dat zijn we inmiddels ook wel gewend, maar toch wil ik hier pleiten voor oergezond boerenverstand. Niet voor de politiek, want dat is op dat punt waarschijnlijk toch niet meer te redden, maar voor het waterschapsbestuur. De politiek heeft 10 jaar geleden haar intrede gedaan in het waterschap en volgens mij wordt het er daarmee niet beter op. Waterschappen zijn vooral praktische organisaties waar kennis van de omgeving van belang is. Die kennis is volgens mij tegenwoordig lang niet altijd meer aanwezig, maar ik houd hoop.

Tijdens een commissievergadering van het waterschap ging het eens over het weghalen van gronddammen om eerder aangelegde onderbemaling ongedaan te maken. Als agrariër haal je daar je schouders over op. Gewoon vergunning verlenen natuurlijk, maar een hoofdingeland van een partij gedragen door linkse partijen en milieugroeperingen vroeg zich af, wat dit voor de vissen betekende. Hij had er blijkbaar geen idee van dat zijn visjes een groter leefgebied kregen en op de plekken waar de onderbemaling was, zelfs ook nog dieper water. Ik maak me daar dan toch zorgen om, wanneer mensen met dit kennisniveau beslissen over het gebied waar ik woon. Geen benul van stromingen, water en de verschillen tussen de verschillende grondsoorten en eigenlijk ook niet van de manier waarop de natuur werkt.

Stem voor het waterschap op een boer of op iemand van het platteland met een boerenachtergrond, ongeacht welke partij. Een waterschapsbestuur houdt zich voornamelijk bezig met het landschap. Dan is het verrekte handig om een beetje kennis te hebben van hoe water en de verschillende grondsoorten op elkaar reageren. De linkse lobby wil graag veen vernatten, maar dat werkt alleen als je het land onder water zet. Een peilverhoging lost niets op, want in het midden van de percelen staat het grondwater dan nog steeds laag en bij moerasvorming heb je dan geen CO2 uitstoot meer, maar wel methaan uitstoot. Maak ze dat maar eens wijs, dat is nog niet zo eenvoudig. Het geloof in de linkse ideologie is in die contreien zorgelijk groot. Kies voor boerenverstand in het waterschap, want als je de stadse jongens op het waterschap loslaat krijg je de gekste oplossingen die de omgeving en de economische factoren in de regio hard raken. Stem agrarisch!

Linkse anarchie

Er is een motie aangenomen in de tweede kamer om strenge straffen te eisen tegen dierenactivisten die inbreken in stallen en daar (gemanipuleerde) video opnames maken om deze vervolgens wereldkundig te maken. Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) dienden deze motie in ter bescherming van de boerengezinnen die hieronder lijden. Niks mis mee en ook logisch, zou je denken. Inbreken is al sinds jaar en dag een strafbaar feit. Maar niet voor de SP, Groen Links en de PvdD. Zij stemden tegen deze motie en dat kun je op zijn minst curieus noemen. Inbreken in stallen zou van deze partijen dus gewoon mogen, ondanks de fysieke en emotionele schade dat dit met zich meebrengt. Mag dat voor de goede zaak dan? Aantonen dat er zoveel mis is met de veehouderijen in Nederland? Daar zijn toch wel andere manieren voor? Deze 3 linkse partijen sturen zo aan op een soort anarchie en tonen een extremistisch karakter als het om denkbeelden over de veehouderij gaat. Als het om, of liever tegen de veehouderij gaat, mogen wetten dus gewoon overtreden worden.

Het is me in de loop van de tijd ook wel duidelijk geworden dat de SP en Groen Links geen enkel persoon in de organisatie hebben met enige kennis van de veehouderij en er ook geen enkele affiniteit mee hebben terwijl iedereen weet dat de Partij van de Dieren iedere vorm van veehouderij wil uitbannen in Nederland. Het is schokkend om te ontdekken wat er dan allemaal mag. Inbreken mag dus, in het belang van de goede zaak, waar een klein groepje mensen sterk van overtuigd is. Er zijn vermoedens dat er ergens iets goed mis is. Dan mag dat blijkbaar onder het mom van: In liefde en oorlog is alles geoorloofd. Waar gaat dit uiteindelijk heen?

Anarchistische en extremistische uitingen zijn in Nederland ook redenen om eens op onderzoek uit te gaan. Een vermoeden zou voor iemand die gelooft in de extreem goede zaak die veehouderij heet, reden kunnen zijn om eens in te breken in huize Thieme, Klaver en Marijnissen. Gewoon om aan te tonen dat ze anarchie en een vorm van extremisme aanhangen. Misschien terloops nog even een meegebracht documentje neerleggen die dit aantoont en dat dan op video zetten en deze dan weer posten op sociale media. Dat mag dan blijkbaar ook van onze linkse partijen in Nederland. Het is tenslotte voor een goede zaak waar heilig in geloofd wordt.

Moreel gezien is dit te gek voor woorden natuurlijk. Inbreken mag nooit een middel zijn. Niet in stallen en niet in huizen. We hebben diverse overheidsinstanties die misstanden en overtredingen aanpakken en die zijn daar best goed in hoor. Ik ben wel geschrokken van de stemmingsuitslag van de motie. Het toont aan dat er in ons land diverse groeperingen rondlopen die zichzelf boven de wet plaatsen. Aanpakken die gasten die voor hun zelfverzonnen goede doel de wet willens en wetens overtreden. Ik ben voor keiharde straffen. Zo kunnen we getroffen gezinnen misschien een klein stukje gevoel van veiligheid teruggeven. De impact van een inbraak is immers enorm, maar daar hebben de PvdD, Groen Links en SP blijkbaar maling aan.