Zijn planten de nieuwe koeien?

Becel, aanbieder van plantaardige producten, heeft een nieuwe slogan. ‘Planten zijn de nieuwe koeien’! Dacht het niet! Een slimme reclame slogan, gericht op de Randstedelijke inwoner die steeds verder van de natuur af komt te staan. Becel zet in op milieu en veganisme. Het zal allemaal wel, maar ik ben er echt niet van overtuigd dat plantaardige producten beter zijn dan dierlijke. Zeker nier als het om milieu gaat. Iedereen rept maar over de stijging van de CO2 getallen en zoekt de problemen in de veehouderij, de sector die met 14% van alle uitstoot wordt aangevallen op deze uitstoot, ten faveure van ons autogebruik en onze vliegvakanties.

Mensen staan steeds verder van de natuur af en dat is een probleem. Niet alleen voor de boeren, maar op de lange termijn ook voor de  wereld verbeterende groen-denkers. Op het moment dat je de kringlopen in de natuur gaat aanpassen gaat de wereld ook naar z’n verdommenis, net zoals het nu gaat met de snel groeiende wereldbevolking. Op deze manier gaat het op de lange duur niet goed komen met de wereld, maar dieren gaan vervangen ten faveure van planten? Dan gaan we met zijn allen ten onder. Dieren hebben planten nodig en andersom ook. De mens is afhankelijk van plant en dier en moet niet denken dat we zonder een van de twee kunnen.

Goede en gezonde voeding is complex en niet zo makkelijk te vervangen door pseudo voedingsmiddelen. Het eten volgens de ouderwetse schijf van vijf is wat mij betreft nog steeds de juiste manier. Zo eten we al duizenden jaren, maar in onze weelde van het westerse leven verliezen we de natuur uit het oog. Veganisme is in mijn ogen een idealisme waarbij de veganist risico’s neemt met zijn of haar gezondheid. De fine-tuning in de voeding ontbreekt en de nodige mineralen en vitamines moeten aangevuld worden met een pilletje. Ieder zijn ding hoor, veganisten mogen er zijn van mij, alleen begrijp ik de filosofie niet. Is het dan werkelijk zo erg, dat we koeien houden voor de noodzakelijke zuivelproducten? Ik moet ook iedere dag werken en geen veganist die daar om maalt. Zijn planten dus de nieuwe koeien? Natuurlijk niet. We kunnen als mens helemaal niet zonder dierlijke producten. En zeg niet dat het beter is voor het milieu, want voor de soja die Becel gebruikt, sneuvelt nog steeds regenwoud.

De monoloog van de dierenactivisten

Het zal je maar gebeuren. Je wordt gebeld door de redactie van het TV programma Pauw: “Wil je vanavond in de uitzending met Partij voor de Dieren in debat over het insectenrapport van Natuurmonumenten?” Dat zeg je toe, maar een half uur later gaat de telefoon weer. “Het Kamerlid wil niet met je in debat.” Eline Vedder, bekend LTO gezicht maakte het mee. Het staat de makers van ‘Pauw’ te prijzen dat ze het programma gemaakt hebben zonder het over de insecten problematiek te hebben. Geen Partij van de Dieren en geen Eline Vedder.

Het blijft natuurlijk raar dat je als politicus een debat  wilt vermijden, maar dat is wel typisch iets voor de Nederlandse dierenactivisten in het algemeen. Er is geen enkele van deze organisaties die in debat wil met de boeren. Willen ze niet of durven ze niet? Ik denk het laatste, want agrarisch Nederland heeft zijn zaakjes goed op orde en kunnen veel aantijgingen weg counteren die hun kant op geslingerd worden. Natuurlijk gaat niet alles perfect, maar de boeren willen wel graag de dialoog voeren om over de gewenste veranderingen in discussie te gaan en het op die manier voor iedereen aantrekkelijker te maken. Dierenorganisaties kiezen bijna allemaal voor de monoloog. Zo willen wij het hebben en zo zal het gebeuren. Een extremistisch en griezelig gedachtengoed, want weten zij alles beter dan de rest van de wereld? Ik denk van niet. Ga samen praten, luister naar elkaar en gun elkaar op z’n minst het licht in de ogen, dan kom je er samen wel uit.

Mijn ervaring met natuurorganisaties (dus geen dierenactivisten) is beter, maar ook hier bemerk ik toch enige aarzeling aan het begin van een discussie. Die verdwijnt dan wel weer als de andere partij merkt dat je echt luistert, met als gevolg dat je vaak ziet dat je onderling begrip kweekt en dan vaak ook merkt dat de meningen veel minder ver uit elkaar liggen dan verwacht. Dat is altijd mooi om mee te maken. Terug naar Eline Vedder. In haar Facebookbericht over het afblazen van het debat bij Jeroen Pauw staat een zeer helder stukje tekst. Ik citeer. “Landbouw is geen simpel kruispunt van economie en milieu, maar een knooppunt waar voedsel, economie, milieu, landschap, energie en gezondheid bij elkaar komt.” Hier draait het om! Boeren worden aangevallen op dierwelzijn en het creëren van egale groene vlakten, maar niemand kijkt naar het totaalplaatje en naar de gevolgen als dat zou verdwijnen. Het is enorm complex om iedereen ter wille te zijn. Je kunt wel heel veel landbouw uit Nederland weghalen en als dat dan beter is voor het milieu, dan is het slecht voor de economie. “Zeur niet steeds over de economie!” Hoor je milieu mensen dan steeds zeggen, maar durven ze dat dan ook te zeggen tegen die vele duizenden mensen die dan geen werk meer hebben. Die zijn er doodziek van, maar het lijkt links Nederland niet uit te maken. Milieu- en dierenactivisten zijn in mijn ogen een luxe probleem die schoppen tegen een sector die belangrijk is voor goed en gezond voedsel en een goed milieu die tevens heel belangrijk is voor onze economie, het landschap kosteloos onderhoudt, energie opwekt en CO2 opslurpt. Als onze activisten willen dat het beter gaat zullen ze uiteindelijk toch de dialoog aan moeten gaan. De Nederlandse boer staat er in elk geval  voor open.

Agrarisch tegengeluid

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk lijkt er dan toch een tegengeluid te komen uit de sterk versnipperde agrarische wereld, tegen de goed georganiseerde anti landbouw lobby uit de linkse milieu- en vegetarische hoek. Agrariërs uit diverse landbouwsectoren komen samen in Stichting Team Agro NL. Met bestaande pr-initiatieven en organisaties gaan zij samen de promotie voor de Nederlandse land- en tuinbouw uitvoeren. Door deze krachtenbundeling wordt een effectieve en slagvaardige communicatie eindelijk mogelijk voor de hele sector. Enige samenwerking tussen de vele PR initiatieven ontbrak tot nu toe volledig. Dit leidde tot een versnipperde boodschap, waar het grote publiek niets mee kon.

Iedereen die onze landbouw een warm hart toedraagt moet zijn handen dichtknijpen bij dit initiatief. Het is een prachtig instrument om direct te reageren op de negatieve ongefundeerde publicaties vanuit de verwende grachtengordel. De insteek zal zeker geen slachtofferrol zijn, maar vooral een van het vertellen van het ware verhaal om daardoor tegelijkertijd leugens en halve waarheden over de sector te ontkrachten. In de persberichten van de stichting wordt gerept over voorlichtings- en lesprogramma’s en dat dan direct van de Nederlandse voedselmakers zelf. Een initiatief, dat ook echt hard nodig is om die sector te beschermen, waarvan de meeste Nederlanders niet eens weten hoe goed, modern en duurzaam die is. Daarnaast is het een prestatie van niveau om die verdeelde boerenwereld eindelijk te verenigen in hun boodschap naar de onwetende consument. Zo kunnen de landelijke belangen organisaties zich volledig richten op de belangen van de boeren. Aan Team Agro NL de schone taak om het gebutste imago van de boer weer een beetje op te poetsen.

Maar zoals zo vaak is er natuurlijk geld voor nodig om dit soort campagnes te ondersteunen. De stichting heeft berekend, dat wanneer ieder agrarisch bedrijf jaarlijks slechts € 50,- stort er voldoende budget is om de plannen die ze hebben te realiseren. Met moderne middelen als sociale media en toch ook nog televisie kun je echt tegengas geven om die onwetende Randstedeling na te laten denken over wat er nu eigenlijk waar is van de linkse, groene, vegetarische boodschap. Laat maar komen mensen, die artikelen, foto’s en video’s van het ware verhaal. Ik wens Geertjan , Henny, Jolanda, Tom, Erik, Caroline, Suzanne, Peter, Jan, Alex, Anita en Femke alle succes. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in.

Binnenkort start Team Agro NL een crowdfundingsactie. Hou het in de gaten, want alle steun is welkom.

De foto is van Gert van den Bosch.

Co Schipper over het nieuwe ministerie van landbouw

Waar de Minister van Landbouw mee aan de slag moet

Agrarisch Nederland heeft wat het wilde: Een Minister van Landbouw met een boerenachtergrond! Carola Schouten (CU) mag de kar trekken voor de boeren en tuinders in ons land. Zeven jaar lang was voor Nederland de staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor o.a. de landbouw. Een staatssecretaris die landbouw er maar even bij deed en zeker de laatste periode was voor boeren nog wel eens tandenknarsen met Martijn van Dam, die persoonlijk weinig op had met de landbouw.
Nu vind ik het zelf niet zo belangrijk of landbouw nu geleid wordt door een minister of een staatssecretaris, als de persoon in functie zich maar volledig kan richten op die landbouw. Toch blijft het überhaupt vinden van een bewindvoerder voor landbouw een hele klus. Landbouw is in Den Haag (en in de hele westerse wereld) niet chique en eigenlijk heeft geen enkele partij een voorkeur voor Landbouw. Financiën en Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld worden als eerste geclaimd en Landbouw blijft als laatste over als in te vullen post.

Carola Schouten
Toch is men er in geslaagd om iemand te vinden die aardig aan de profielschets voldoet. Carola Schouten is als boerendochter onlosmakelijk verbonden met de landbouw. Naast die affiniteit is ze ook nog lid van de ChristenUnie, de partij die het in haar programma het beste voor had met agrarisch Nederland. Minister Schouten krijgt de verantwoording over het reilen en zeilen van een economisch belangrijke sector, waar 600.000 mensen hun baan aan danken, die 10% van de totale exportwaarde vertegenwoordigd en hoogwaardig voedsel levert. Landbouw mag dan niet chique zijn, maar produceert wel ons voedsel, de belangrijkste levensvoorwaarde voor alle mensen en in Nederland doen we dat op de meest efficiënte en milieuvriendelijkste manier in de hele wereld, met een hele sterke innovatie op het gebied van productie en techniek. Landbouw mag dan niet interessant zijn voor veel mensen, maar heeft een opvallend groot belang in de economie, milieu en natuur.

Agrarische belangen
Wat komt er allemaal af op onze nieuwe minister? Derogatie, fosfaatrechten en de sanering van de varkenshouderij zijn de pijnpunten die het zwaarst wegen binnen de sector. Gevoelige zaken, maar ook van groot belang voor de veehouderij. Hier wordt groei of stilstand bepaald voor de alle veehouders. Derogatie moet absoluut binnengehaald worden in Brussel om onze landbouwgronden niet te snel in te laten teren en daarnaast zal het verdelen van fosfaatrechten een helse klus worden. Hier kan de minister het nooit voor iedereen goed doen, door de verscheidenheid van belangen, net zoals het dossier over de warme sanering in de varkenshouderij. Het wordt lastig. Verder zou ze zich in Brussel hard moeten maken voor het handhaven van het glyfosaatgebruik, zolang er geen goed (biologisch) alternatief is. Want zonder glyfosaat zullen de opbrengsten flink dalen en als vanzelfsprekend de prijzen van goed voedsel enorm stijgen.

Milieu
Milieugroeperingen en boeren staan al decennia met de neuzen tegen elkaar. Hier kan de minister heel goed werk doen, door onderling begrip te kweken en te verbinden. Misschien nemen de tegenstanders van de huidige landbouw wel iets aan van een echte minister. Als een minister uitlegt dat boeren er alles aan doen om zo min mogelijk te vervuilen en dat die boeren zo goed mogelijk met hun dieren om gaan, om voedsel te produceren van ongekend hoge kwaliteit. Misschien kan de minister van Landbouw, tijdens een onderonsje, de minister van Infrastructuur en Milieu overtuigen van het feit dat de landbouw minder vervuilend is dan iedereen denkt en wordt gesuggereerd door milieuclubs. Sinds 1980 wonen er 3 miljoen mensen meer in Nederland, hebben we samen 8 miljoen auto’s meer, 300.000 meer vliegbewegingen per jaar op Schiphol, maar wel 700.000 koeien minder in een sector die, als enige sector, zelf de uitgestoten CO2 weer absorbeert door de geteelde gewassen. Feiten die genoeg zeggen over de groei van CO2 uitstoot in verkeer en industrie in verhouding tot de landbouw. Ik hoop van harte dat Carola Schouten hier in slaagt. Succes Carola! Het wordt een flinke klus.